مصالح ساختمانی

آجر

آزبست

آهک

بلوک

تیرچه

دیوار پیش ساخته

سایر مصالح ساختمانی

سیمان

شن

قیر

ماسه

مواد ضد حریق

پشم و شیشه

کاشی و لوازم جانبی

گونی