قایق و کشتی

جت اسکی

جرثقیل شناور

رزم ناو

قایق آتش نشانی

قایق بادبانی

قایق تفریحی

قایق تندرو

قایق ماهیگیری

قایق پاروئی

لنج

لوازم دریایی

ناوچه

نفت کش

کشتی اقیانوس پیما

کشتی بیمارستانی

کشتی مسافربری

کشتی نجات

کشتی کانتینر بر

یدک کش