ورزش های آبی

اسکی روی آب

جت اسکی

رفتینگ

شنا

شکار و ماهیگیری

غواصی

قایقرانی

موج سواری

نجات غریق

واترپلو