ابزار و تجهیزات جواهر

ابزار تشخیص و اندازه گیری

ابزار حکاکی و تراش

جعبه طلا و جواهر

دستگاه های برش

دستگاه پرداخت جواهر